Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài như thế nào?

Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài như thế nào?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Cá nhân hay tổ chức muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài thì cần phải có giấy tờ gì? Chúng tôi xin tư vấn cho bạn về hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm. Đơn xin thành lập trung tâm. Đề án thành lập trung tâm. Hợp đồng thuê, địa điểm...Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.
Thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ
Thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài
1. Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học
- Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ-tin học
- Hướng dẫn số 628/HD-SGD&ĐT ngày 27/02/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính về việc thành lập tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học.
- Quyết định số 734/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/9/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

2. Quy trình tự thực hiện

- Nhận hồ sơ hoạt động (theo mục 7);
- Thẩm định hồ sơ;
- Tổ chức thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên tại cơ sở đào tạo (khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ);
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (khi có đủ điều kiện).

3. Thành phần số lượng hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài bao gồm:
a. Đơn xin thành lập trung tâm (theo mẫu).
b. Cơ quan quản lý trực tiếp hoặc bảo trợ:
- Quyết định thành lập cơ quan quản lý trực tiếp hoặc bảo trợ (phô tô công chứng).
- Nếu là cơ quan quản lý trực tiếp: phải có quyết định bổ nhiệm người làm giám đốc trung tâm (phần I: 1)
-  Nếu là cơ quan bảo trợ: phải có công văn xin bảo trợ cho trung tâm.
c. Giấy tờ liên quan
- Sơ yếu lý lịch mới nhất của người làm giám đốc trung tâm (dán ảnh 3x4), có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan nếu là cán bộ trong biên chế Nhà nước (phô tô công chứng Chứng minh thư nhân dân
d. Đề án thành lập trung tâm
- Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm; Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax.
- Đối tượng người học (từ trẻ em đến người lớn)
- Sử dụng giáo trình của nước ngoài
- Nội dung hoạt động: (vào một trong các phần sau)
  • Giảng dạy ngoại ngữ cho trẻ em
  • Giảng dạy ngoại ngữ cơ bản, giao tiếp, nâng cao
  • Luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL…
  • Biên dịch và phiên dịch
  • Chuyên ngành ngoại ngữ
  • Tin học ứng dụng (bổ trợ cho ngoại ngữ).    
- Dự kiến chương trình giảng dạy ở các mức độ, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo; Khả năng tài chính; Bản thuyết minh về điều kiện thành lập trung tâm.
e. Hợp đồng thuê địa điểm:
- Nếu là cơ quan Nhà nước thì có xác nhận của cơ quan đó, nếu của cá nhân thì có xác nhận của UBND phường, xã sở tại.
f. Một số công văn như:
- Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường, xã về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, …).
g. Danh sách giáo viên
- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng  (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác); kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ (phô tô công chứng) và Hợp đồng lao động của từng cá nhân.
Lưu ý:
  • Giám đốc trung tâm phải có trình độ ngoại ngữ bậc đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về công tác quản lý, hiểu biết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; không có vướng mắc về chính trị, hình sự, dân sự và kinh tế.
  • Giáo viên là người nước ngoài phải đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước.
h. Bản thống kê
- Bảng thống kề cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện … phục vụ cho giảng dạy.
i. Số lượng hồ sơ:   01   (bộ)

4. Thời hạn giải quyết thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiên thực tế, nếu đủ điều kiện quy định thì sẽ trả kết quả.
Chú ý: Giám đốc trung tâm trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả (xuất trình chứng minh thư nhân dân).
Bạn có thể tham khảo thêm về  thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài rất đơn giản của chúng tôi:
1. Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.
Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chề này thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.
2. Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập. Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với sở giáo dục vào đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở
Tác giả: vntuvanluat