Điều kiện tách sổ đỏ 2013

Điều kiện tách sổ đỏ 2013

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Điều kiện và dịch vụ tách sổ đỏ 2013
Theo quy định tại Điều 3 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 08/8/2012 (có hiệu lực từ ngày 18/8/2012) thì những trường hợp tách thửa phải đảm bảo các điều kiện như sau:
1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
b) Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa đất;
2. Đối với đất khu dân cư nông thôn khi chia tách thửa đất theo các điều kiện của khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2mét.
Như vậy trường hợp của bạn nếu tách thành 2 thửa mà có 1 thửa diện tích chỉ 25m2 thì không đủ điều kiện được tách theo quy định nêu trên.

Để làm các thủ tục tách sổ đỏ, quý khách liên hệ với dịch vụ tách sổ đỏ của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và giải pháp doanh nghiệp Việt Nam để được các luật sư chúng tôi tư vấn hợp lý nhất.