Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty tư nhân

Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty tư nhân

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty tư nhân cũng tương tự như thay đổi đăng ký kinh doanh áp dụng chung cho các loại hình kinh doanh.


Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tuy nhiên, ở công ty, doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ, và cách thức có phần đơn giản hơn. Sau đây Vntuvanluat, cung cấp một số thủ tục, hồ sơ pháp lý khi doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều kiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty, doanh nghiệp tư nhân là: Ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành lĩnh vực cấm kinh doanh theo quy định của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp. Ngoài ra, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần cũng hoàn toàn tương tự.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thời gian tiếp nhận:
  • Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
  • Buổi chiều: Từ 13 đến 15h30.
- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuần.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty tư nhân bao gồm:
  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với ngành, nghề bổ sung mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
  4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc)
- Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lệ phí: Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân: 200.000 đồng

(Thông tư 176/2012/TT-BTC  ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. (Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Tác giả: Vntuvanluat