Đăng ký nhãn hiệu đem lại lợi ích gì? Điều kiện để đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đăng ký nhãn hiệu đem lại lợi ích gì? Điều kiện để đăng ký nhãn hiệu là gì?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Nếu bạn muốn sản phẩm thuộc về độc quyền công ty bạn, vì việc cần thiết đó là phải đăng ký nhãn hiệu. Nếu không đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của công ty bạn sẽ không được pháp luật bảo vệ, và sẽ bị các đối tượng khác đánh cắp nhãn hiệu1: Đăng ký nhãn hiệu đem lại lợi ích gì?

Nếu bạn muốn sản phẩm thuộc về độc quyền công ty, thì cần thiết phải đăng ký nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu không đòi hỏi mang tính chất bắt buộc, nhưng nếu không làm thủ tục đăng ký, nhãn hiệu công ty bạn không được pháp luật bảo hộ, nghĩa là sản phẩm công ty bạn sẽ bị bắt chước, bạn sẽ không thể đứng ra đòi lại được nhãn hiệu cho công ty mình làm lên, cũng như việc độc quyền sản phẩm.

2: Điều kiện đăng ký nhãn hiệu

Để sở hữu sản phẩm độc quyền cho công ty mình, bạn cần thiết phải đăng ký nhãn hiệu. Và việc đăng ký nhãn hiệu phải đảm bảo 2 điều kiện sau đây:

Thứ nhất: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thứ hai: có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

2: Người có thể được đăng ký nhãn hiệu

- Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá hoặc dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh;

- Tổ chức hoặc cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;

- Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn thuộc về tổ chức, cá nhân đại diện cho tập thể các cá nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tương ứng.


- Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn

Luật sư tư vấn: Vntuvanluat