Thành lập công ty tư vấn kiến trúc cần thủ tục gì?

Thành lập công ty tư vấn kiến trúc cần thủ tục gì?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn


Hỏi
Tôi đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học Quốc tế Hồng Bàng và đang có ý định thành lập công ty tư vấn về kiến trúc. Vậy có cần thêm chứng chỉ gì ko? Xin tư vấn giúp tôi thủ tục để thành lập công ty
Trả lời
Trước hết, khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, người đứng đầu doanh nghiệp phải có chứng chỉ liên quan phù hợp với ngành nghề kinh doanh cụ thể. Ví dụ ngành nghề tư vấn kiến trúc, tư vấn giám sát... đều yêu cầu chứng chỉ tương ứng.
Thủ tục thành lập công ty tư vấn kiến trúc

1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty tư vấn kiến trúc, công ty xây dựng:

- Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành công ty kiến trúc-xây dựng;
- Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ thành viên;
- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Soạn thảo điều lệ Công ty;
- Soạn thảo danh sách cổ đông;
- Quyết định bổ nhiệm người có chứng chỉ hành nghề tư vấn kiến trúc;
- Hợp đồng lao động giữa công ty với người có chứng chỉ hành nghề tư vấn kiến trúc;
- Giấy ủy quyền;

3. Tư vấn những ngành nghề liên quan đến tư vấn kiến trúc:

- Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;
- Tư vấn kiến trúc nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp;
- Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thủy lợi, công nghiệp, thủy điện;
- Tư vấn giám sát công trình;
- Khảo sát địa chất công trình;
- Khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ;
- Và các ngành nghề tư vấn - thiết kế khác.

4. Cam kết sau thành lập:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty