Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Luật sư vntuvanluat cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:
Thay đổi đăng ký kinh doanh 
Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do doanh nghiệp bán

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua).
2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3- Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhvà đăng ký thuế;

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do tặng, cho doanh nghiệp

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho).
2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người được tặng cho: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3- Hợp đồng hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho;
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp chết, mất tích

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế).
2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3- Giấy chứng tử, tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Tác giả: vntuvanluat