Con ngoài giá thú có được phân chia di sản thừa kế không?

Con ngoài giá thú có được phân chia di sản thừa kế không?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Việc phân biệt con ngoài giá thú và con để là vấn đề có thể xảy ra đối với bất kỳ hộ gia đình nào. Vậy nếu phân chia di sản thừa kế, thì con ngoài giá thú được phân chia di sản thừa kế như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều  648 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:  “Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế”.

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lập di chúc và ý chí đó được pháp luật tôn trọng và bảo vệ;

Tất cả người có tên trong di chúc sẽ được hưởng di sản thừa kế theo ý chí, nguyện vọng của người lập di chúc để lại mà không nhất thiết người đó phải có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di chúc.

Mặt khác pháp luật Việt Nam không phân biệt con trong giá thú hay con ngoài giá thú. Con trong giá thú và con ngoài giá thú bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.

Vì thế con ngoài giá thú có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc để lại mà không ai có quyền ngăn cấm, nếu người viết di chúc  để lại di chúc cho con ngoài giá thú.

Nếu một bên kiên quyết không chia tài sản cho con  ngoài giá thú, thì có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền được hưởng di sản thừa kế.

Phân chia di sản thừa kế trong những trường hơp nào, xem thêm tại: Các trường hợp phân chia di sản thừa kế

Tác giả. Vntuvanluat.com