Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Câu hỏi:
  Xin hỏi Quý Cơ quan một vấn đề như sau: Nhân viên của Công ty bảo vệ trực vào các ngày Lễ, Tết thì được trả tiền trực như thế nào, có phải là 300% lương không? Chúng tôi có được thông tin là Sở Lao động- Thương binh Xã hội trả lời việc nhân viên bảo vệ trực vào các ngày Lễ, Tết như sau: chỉ được trả 200% lương, còn nhân viên trực tiếp sản xuất như may mặc công nghiệp, giày da, ... thì mới được trả 300%. Như vậy Sở Lao động - TBXH  trả lời có đúng không? Xin chân thành cảm ơn.

 Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương thì người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau:+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;+ Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại điều 72 của Bộ Luật lao động, ít nhất bằng 200%;+ Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại các điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật lao động, ít nhất bằng 300%.Đối chiếu theo quy định, trường hợp công ty thỏa thuận với người lao động đi làm vào ngày lễ và bố trí cho nghỉ bù vào ngày khác thì chỉ trả phần chênh lệch là 200% tiền lương tiền công của công việc đang làm.

Nguồn: Công ty bảo vệ