Hướng dẫn ký số trên Microsoft Office Outlook 2007

Hướng dẫn ký số trên Microsoft Office Outlook 2007

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Hướng dẫn ký số trên Microsoft Office Outlook 2007

Để thực hiện ký số trên Email bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Trên cửa sổ Outlook, trên thanh công cụ chọn: Tool > Trust Center

Bước  2:  Cửa  sổ  Trust  Center  hiện  ra,  bên  trái  cửa  sổ  chọn  E-mail Security, bên phải cửa sổ chọn nút Settings… trong phần  Encrypted e- mail

Bước 3: Cửa sổ Change Security Settings hiện ra, chọn nút  Choose…trong phần Signing Certificate.


Bước 4: Cửa sổ Select Certificate xuất hiện, lựa chọn đúng tên người ký và ấn OK. Nhấn tiếp OK để về màn hình chính.

Bước 5:  Trên màn hình soạn thảo Mail, nhấn vào nút Sign để gán chữ ký số vào e-mail và nhấn nút Send để gửi thư.

Bước 6:  Cửa sổ PIN Verification hiện ra yêu cầu bạn nhập số PIN. Nhập chính xác số PIN của USB Token và chọn Đăng nhập.

Bước 7: Sau khi gửi mail xong bạn kiểm tra lại mail và quan sát sẽ thấy biểu tượng chứng thư được đóng trên góc phải của mail.