Hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên Micorsoft Outlook 2003

Hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên Micorsoft Outlook 2003

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN MICROSOFT Outlook 2003
Để thực hiện ký số trên Outlook 2003 bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Trên cửa sổ Microsoft Outlook , trên thanh công cụ chọn:

Tool > Options

Bước 2: Cửa sổ Options hiện ra chọn Security > Digital Signature.

Bước 3:  Cửa sổ Digital Signature hiện lên > chọn “Add…” để gán chữ ký số vào văn bản.

Bước 4: Cửa sổ Select Certificate hiện lên, lựa chọn tên người sử dụng chữ ký rồi chọn OK

Bước 5: Để hoàn thành việc ký số, trên cửa sổ PIN verification bạn nhập PIN code > chọn “Đăng nhập”> chọn OK để kết thúc công việc ký số.

Bước 6:  Kiểm tra chữ ký: Khi ký thành công sẽ xuất hiện biểu tượng của chứng thư số ở phía dưới màn hình.