Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên Microsoft Office 2010

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên Microsoft Office 2010

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên Microsoft Office 2010

1.  Ẩn chữ ký trên văn bản


Để thực hiện ký số trên Word 2010 bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Trên cửa sổ Word 2010, trên thanh công cụ chọn nút File

Bước 2: Cửa sổ File hiện lên: Chọn Info > Protect Document

Bước 3: Hộp thoại Protect Document hiện ra. Chọn Add a Digital Signature

Bước 4: Cửa sổ Microsoft Word hiện lên. Chọn OK

Bước 5:  Chương trình hiện lên cửa sổ Sign. Click vào nút Change… để chọn tên người ký.

Bước 6: Cửa sổ Select Certificate hiện lên, chọn đúng tên người ký rồi chọn OK

Bước 7: Chương trình hiện lên cửa sổ để nhập mã PIN, nhập đúng mã PIN

Bước 8: Cửa sổ Signature Confirmation hiện lên xác nhận bạn đã ký thành công. Nhấn OK để kết thúc quá trình ký số.

Bước 9: Kiểm tra chữ ký số: Khi đã ký thành công, bên phải màn hình soạn thảo xuất hiện cửa sổ thông báo văn bản đã được ký số.


2. Hiện chữ ký trên văn bản

Bước 1: Trên cửa sổ Word 2010, trên thanh công cụ chọn: Insert > Signature Line

Bước 2: Cửa sổ Micosoft Office Word hiện ra, chọn OK


Bước 3: Cửa sổ Signature Setup hiện lên, điền một số thông tin của người ký như họ tên, chức danh, địa chỉ email và chọn OK.

Bước 4: Trên văn bản sẽ xuất hiện một ô như trên hình. Click chuột phải vào ô vừa xuất hiện và chọn Sign

Bước 5: Cửa sổ Micosoft Office Word hiện ra, chọn OK

Bước 6: Cửa sổ Sign hiện ra, chọn nút Select Image… để chọn ảnh đại diện của người ký như bản scan chữ ký tay hoặc logo của công ty…

Bước 7: Chỉ đường dẫn tới ảnh đại diện của người ký và chọn Select

Bước 8: Click vào nút Change… để chọn tên người ký

Bước 9: Cửa sổ Select Certificate hiện lên, chọn đúng tên người ký rồi chọn OK.

Bước 10: Click và nút Sign để thực hiện ký số trên văn bản.

Bước 11: Tiếp theo hộp thoại xác nhận số PIN hiện ra. Bạn điền mã PIN của USB Token > chọn nút Đăng nhập

Bước 12: Cửa sổ Signature Confirmation hiện lên xác nhận bạn đã  ký thành công. Nhấn OK để kết thúc quá trình ký số.

Bước 13: Kiểm tra chữ ký số: Khi đã ký thành công sẽ xuất hiện biểu tượng phía dưới và bên phải màn hình soạn thảo xuất hiện cửa sổ thông báo văn bản đã được ký số đồng thời trên màn hình soạn thảo sẽ xuất hiện ảnh đại diện của người ký và thời gian ký văn bản.