Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

  [Thành lập công ty]Thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty không phải việc quá mới với người làm kinh doanh. Để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty khách hàng nên tới những công ty luật có uy tín để được giải đáp mọi thắc mắc.

von-dieu-le-thanh-lap-cong-ty

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục III-6);
  2. Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
  3.  Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
  4.  Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
  5. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Chi tiết hơn tại đây
Ghi chú:Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.
  • Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn trước khi làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty
Thành lập với mong muốn đem đến những hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng khi thành lập công ty, Hoàng Tân Minh sẵn sàng tư vấn mọi thủ tục về thay đổi vốn điều lệ thành lập công ty, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt đông kinh doanh.

Nguồn:https://www.thanhlapdoanhnghiep-hcm.com/