Kết hôn ở nước ngoài có được giải quyết ly dị tại Việt Nam?

Kết hôn ở nước ngoài có được giải quyết ly dị tại Việt Nam?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Hỏi:


Tôi và chồng hiện tại đều là người Việt Nam nhưng chúng tôi kết hôn ở nước ngoài và đã được cơ quan có thẩm quyền tại đây cấp giấy chứng nhận hôn nhân. Nay chúng tôi đã về nước và muốn ly hôn, vậy thủ tục như thế nào?


Trả lời: Theo Điều 16 Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.

Trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

Việc công nhận việc kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo quy trình sau: Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam, thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn. Sau khi thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho người yêu cầu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch.

Hồ sơ đăng ký ghi vào sổ việc kết hôn (được lập thành một bộ), gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn (theo mẫu quy định);

b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (phải được hợp pháp hóa lãnh sự);

c) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu.

Sau khi có Giấy xác nhận, bạn nộp hồ sơ xin ly hôn tại TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.

Hồ sơ xin ly hôn gồm:

-  Đơn xin ly hôn (bạn có thể xin mẫu đơn tại tòa);

-  Giấy xác nhận (về việc đã ghi vào sổ kết hôn) do Sở Tư pháp cấp;

-  Bản sao có chứng thực các giấy tờ: giấy khai sinh của các con, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng, sổ khẩu gia đình, giấy đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có yêu cầu tòa chia).