Thuế môn bài là gì ?

Thuế môn bài là gì ?

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Thuế môn bài là gì ?
Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thông Tư 96/2002/TT-BTC có quy định rất rõ về thời gian nộp thuế môn bài cũng như là địa điểm nộp thuế môn bài rất cụ thể.

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương. Theo Thông Tư 96/2002/TT-BTC có quy định rất rõ về thời gian nộp thuế cũng như là địa điểm nộp thể. Cụ thể tại Khoản 1, 2 Mục II của Thông tư nêu trên:

Về thời gian nộp thuế Môn bài

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Về địa điểm nộp thuế

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định  như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... Nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

Đối với mức thuế xuất Môn bài thì còn phụ thuộc vào từng đối tượng khác nhau sẽ theo biểu thuế Môn bài khác nhau.

Thuế môn bài là gì ?

-          Căn cứ vào Khoản 1 Thông Tư 42/2003/TT-BTC có quy định các tổ chức kinh tế bao gồm:

+ Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinhdoanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

+ Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân;Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phục thuộc hoặc báo sổ được cấpgiấy chứng nhận có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số);

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:


Bậc thuế
Vốn đăng kí
Mức thuế môn bài cả năm
1
Trên 10 tỷ
3.000.000
2
Từ 5 tới 10 tỷ
2.000.000
3
Từ 2 tới dưới 5 tỷ
1.500.000
4
Dưới 2 tỷ
1.000.000

 Căn cứ vào Khoản 2 Mục I Thông tư Thông tư 96/2002/TT-BTC quy định các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức bao gồm:
  

Bậc thuế
Thu nhập 1 tháng
Mức thuế cả năm
1
Trên 1.500.000
1.000.000
2
Trên 1.000.000 tới 1.500.000
750.000
3
Trên 750.000 tới 1.000.000
500.000
4
Trên 500.000 tới 750.000
300.000
5
Trên 300.000 tới 500.000
100.000
6
Bằng hoặc thấp hơn 300.000
50.000


Bài viết cùng chuyên mục :