Thông tư 06/2015/TT-BTTTT - Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT - Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

InterNet tốc độ cao | Dịch vụ camera An Ninh | Lắp Ngay Trong 24h | Tốc Độ Wifi Cực Mạnh ổn

Kính gửi Quý Khách Hàng
Từ 2015 Bộ Thông Tin Truyền Thông đã ra Thông tư quy định tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc đối với chữ ký số và nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số như sau:
Quý vị có thể xem tại đây